Добре дошли в света на "Випарх"!
Тук, където вашите идеи се изпълняват и превръщат в реалност от влюбени в архитектурата и дизайна екип!

УСЛУГИ

Извършваме цялостно проектиране на всякакви сгради, както и с техния пълен инжеринг с предпроектни и проектни работи и авторски надзор. Също, ние изготвяме и градоустройствени планове /ПУП/ за инвестиционни имоти.

АВТОБИОГРАФИЯ

Ние се занимаваме с тази професионална дейност от 1999г., с удостоверяване и лиценз през 2004 г. в КАБ, а от 2008 година се сдобихме регистрация и на проектантско бюро и фирма за пълен проектантски лиценз - с No 280 / 28.08.2008 г. Ние работим с цялостен и доказан инженерен екип и с пряко съдействие от още двама наши архитекти, под ръководството на главен проектант арх. Петър Въжаров. Същият е с над 20 годишен опит в проектирането, с отлична диплома и защитена магистърска степен от „УАСГ“ – София, през 1999г. Фирмата ни е разработвала, едни от първите пасивни къщи /2011г./ и нови сглобяеми конструкции на сгради за търговси и промишлени нужди /2009г/. В нашата дейност, държим на взаимна лоялност и на пряк контакт с клиента. Имаме множество доволни клиенти, с референции за добре свършена работа.

ИЗПЪЛНЕНИ ОБЕКТИ

Гордеем се с доверието, което ни гласуват множество клиенти от различни браншове. Сред нашите успешни партньори са:

"Бревас" ООД

Строителна фирма „Бревас“ е основана през 2003 година. Занимава се със строителство нови жилища, офиси и търговски обекти с административно и промишлено предназначение, член е на Камарата на строителите в България от 2007. Фирмата изпълнява проекти на територията на цялата страна. Участвали сме в изграждането на жилищни сгради, магазини, реконструкции на сгради, ремонти на луксозни къщи и апартаменти. Бревас има 15 завършени с разрешение за ползване сгради на територията на град София. Работният екип е квалифициран и коректен, стремящ се да задоволява изискванията на своите клиенти. Във фирмата се работи с качествени материали и технологии.

Искате да научите повече за нашите услуги и цени? Свържете се с нас за оферта!