„Випарх“ ЕООД - действаща лицензирана проектантска фирма в гр. София.

Кратка автобиография:

Ние се занимаваме с тази професионална дейност от 1999г., с удостоверяване и лиценз през 2004 г. в КАБ, а от 2008 година се сдобихме регистрация и на проектантско бюро и фирма за пълен проектантски лиценз - с No 280 / 28.08.2008 г. Ние работим с цялостен и доказан инженерен екип и с пряко съдействие от още двама наши архитекти, под ръководството на главен проектант арх. Петър Въжаров. Същият е с над 20 годишен опит в проектирането, с отлична диплома и защитена магистърска степен от „УАСГ“ – София, през 1999г. Фирмата ни е разработвала, едни от първите пасивни къщи /2011г./ и нови сглобяеми конструкции на сгради за търговси и промишлени нужди /2009г/. В нашата дейност, държим на взаимна лоялност и на пряк контакт с клиента. Имаме множество доволни клиенти, с референции за добре свършена работа.

Наши обекти са били множество сгради в страната:

Многофамилни жилищни сгради, административни, халета, логистики, промишлени и търговски сгради. Жилищни сгради в гр. София и страната, като имаме изпълнени много сгради основно в южните квартали на Столицата, с райони-Триадица, Овча купел и Витоша. Информормация за нас и наши обекти, може да се запознаете в нашя сайт: https://viparh.com

Преференции и желание:
Работим на преференциални цени.
Имаме множество доволни клиенти – частни лица и фирми. Имаме пълен набор от специалисти, фирмени договори и оферти.
Работим комплексно, договорено, качествено и бързо.
Търсим възможност за прилагане на нови техники и практики. 

Искате да научите повече за нашите услуги и цени? Свържете се с нас за оферта!

ЛИЦЕНЗИ И ОФИС